Take a fresh look at your lifestyle.

- Advertisement -

Covid-achtig virus wordt ontdekt op de loer in vleermuizen in Zuid-China

Een covid-achtig virus dat op de loer ligt in vleermuizen in het zuiden van China, is een van de vijf met het potentieel om op mensen over te springen, zeggen wetenschappers.

Het virus, bekend als BtSY2, is nauw verwant aan SARS-CoV-2, het virus dat Covid veroorzaakt, en loopt ‘een bijzonder risico om op te duiken’.

Het is een van de vijf ‘zorgwekkende virussen’ die zijn aangetroffen bij vleermuizen in de Chinese provincie Yunnan en die ‘waarschijnlijk pathogeen zijn voor mens of vee’, zeggen de wetenschappers.

Het team waarschuwt voor mogelijke nieuwe ‘zoönotische’ ziekten, die worden veroorzaakt door ziekteverwekkers die van andere dieren op mensen overgaan.

Een covid-achtig virus dat op de loer ligt in vleermuizen in het zuiden van China, is een van de vijf met het potentieel om op mensen over te springen, zeggen wetenschappers. Er zijn al aanwijzingen dat SARS-CoV-2 is ontstaan ​​in hoefijzervleermuizen (foto)

WAT IS EEN ZOONOTISCHE ZIEKTE?

Zoönotische ziekten kunnen van de ene soort op de andere overgaan.

Het infecterende agens – een ziekteverwekker genoemd – bij deze ziekten kan de soortgrens overschrijden en toch overleven.

Ze variëren in potentie en zijn bij de ene soort vaak minder gevaarlijk dan bij de andere.

Om succesvol te zijn, vertrouwen ze op langdurig en direct contact met verschillende dieren.

Bekende voorbeelden zijn de griepstammen die zich hebben aangepast om te overleven bij mensen van verschillende gastheerdieren.

Het onderzoek werd geleid door onderzoekers van de Sun Yat-sen University in Shenzhen, het Yunnan Institute of Endemic Disease Control en de University of Sydney.

Het is gedetailleerd beschreven in een nieuwe studie die is gepubliceerd als een preprint-document, dat nog moet worden beoordeeld door vakgenoten, op de bioRxiv-server.

‘We hebben vijf virussoorten geïdentificeerd die waarschijnlijk pathogeen zijn voor mens of vee, waaronder een nieuw recombinant SARS-achtig coronavirus dat nauw verwant is aan zowel SARS-CoV-2 als 50 SARS-CoV’, zegt het team in de krant.

‘Onze studie benadrukt het veel voorkomende voorkomen van overdracht tussen soorten en co-infectie van vleermuisvirussen, evenals hun implicaties voor de opkomst van virussen.’

Voor de studie verzamelden de onderzoekers rectummonsters van 149 individuele vleermuizen die 15 soorten vertegenwoordigden, in zes provincies of steden in de Chinese provincie Yunnan.

RNA – nucleïnezuur aanwezig in levende cellen – werd geëxtraheerd en voor elke individuele vleermuis afzonderlijk gesequenced.

Verontrustend genoeg constateerden de onderzoekers een hoge frequentie van meerdere virussen die een enkele vleermuis tegelijk infecteerden.

Volgens professor Jonathan Ball, een viroloog aan de Universiteit van Nottingham, kan dit ertoe leiden dat bestaande virussen stukjes van hun genetische code uitwisselen – een proces dat bekend staat als recombinatie – om nieuwe ziekteverwekkers te vormen.

‘De belangrijkste boodschap is dat individuele vleermuizen een overvloed aan verschillende virussoorten kunnen herbergen, die soms tegelijkertijd hun gastheer kunnen zijn’, vertelde professor Ball, die niet bij het onderzoek betrokken was, aan de Telegraph.

Overzicht van de monsters die in dit onderzoek zijn geanalyseerd. (A) Locaties in de provincie Yunnan in China waar monsters van vleermuizen zijn genomen. Cirkeldiagrammen geven de samenstelling weer van vleermuissoorten die op elke locatie zijn bemonsterd, terwijl de totale oppervlakte van de taarten evenredig is met het aantal gevangen individuen. Kleuren geven verschillende soorten vleermuizen aan (B)

Overzicht van de monsters die in dit onderzoek zijn geanalyseerd. (A) Locaties in de provincie Yunnan in China waar monsters van vleermuizen zijn genomen. Cirkeldiagrammen geven de samenstelling weer van vleermuissoorten die op elke locatie zijn bemonsterd, terwijl de totale oppervlakte van de taarten evenredig is met het aantal gevangen individuen. Kleuren geven verschillende soorten vleermuizen aan (B)

Overzicht van de monsters die in dit onderzoek zijn geanalyseerd. (A) Locaties in de provincie Yunnan in China waar monsters van vleermuizen zijn genomen. Cirkeldiagrammen geven de samenstelling weer van vleermuissoorten die op elke locatie zijn bemonsterd, terwijl de totale oppervlakte van de taarten evenredig is met het aantal gevangen individuen. Kleuren geven verschillende soorten vleermuizen aan (B)

Een virus bij vleermuizen dat bekend staat als BtSY2 is nauw verwant aan SARS-CoV-2, het virus dat Covid veroorzaakt (afgebeeld in artistieke weergave). Het team speculeerde niet over de oorsprong van SARS-CoV-2, dat verband houdt met het SARS-CoV-1-virus dat de SARS-uitbraak van 2002-2004 veroorzaakte.

Een virus bij vleermuizen dat bekend staat als BtSY2 is nauw verwant aan SARS-CoV-2, het virus dat Covid veroorzaakt (afgebeeld in artistieke weergave). Het team speculeerde niet over de oorsprong van SARS-CoV-2, dat verband houdt met het SARS-CoV-1-virus dat de SARS-uitbraak van 2002-2004 veroorzaakte.

Een virus bij vleermuizen dat bekend staat als BtSY2 is nauw verwant aan SARS-CoV-2, het virus dat Covid veroorzaakt (afgebeeld in artistieke weergave). Het team speculeerde niet over de oorsprong van SARS-CoV-2, dat verband houdt met het SARS-CoV-1-virus dat de SARS-uitbraak van 2002-2004 veroorzaakte.

‘Dergelijke co-infecties, vooral met verwante virussen zoals het coronavirus, geven het virus de kans om kritieke stukjes genetische informatie uit te wisselen, wat op natuurlijke wijze aanleiding geeft tot nieuwe varianten’, zei hij.

BtSY2 heeft ook een receptorbindend domein - een belangrijk onderdeel van het spike-eiwit dat wordt gebruikt om zich aan menselijke cellen te hechten - dat vergelijkbaar is met SARS-CoV-2

BtSY2 heeft ook een receptorbindend domein - een belangrijk onderdeel van het spike-eiwit dat wordt gebruikt om zich aan menselijke cellen te hechten - dat vergelijkbaar is met SARS-CoV-2

BtSY2 heeft ook een receptorbindend domein – een belangrijk onderdeel van het spike-eiwit dat wordt gebruikt om zich aan menselijke cellen te hechten – dat vergelijkbaar is met SARS-CoV-2

BtSY2 heeft ook een ‘receptorbindend domein’ – een belangrijk onderdeel van het spike-eiwit dat wordt gebruikt om zich aan menselijke cellen te hechten – dat vergelijkbaar is met SARS-CoV-2, wat suggereert dat het virus mensen kan infecteren.

‘BtSY2 zou kunnen gebruiken [the] menselijke ACE2-receptor voor celinvoer’, voegt het team eraan toe.

ACE2 is een receptor op het oppervlak van menselijke cellen die zich bindt aan SARS-CoV-2 en het mogelijk maakt om binnen te dringen en te infecteren.

De provincie Yunnan in het zuidwesten van China is al geïdentificeerd als een hotspot voor vleermuissoorten en door vleermuizen overgedragen virussen.

Daar is een aantal ziekteverwekkende virussen aangetroffen, waaronder naaste verwanten van SARS-CoV-2, zoals vleermuisvirussen RaTG1313 en RpYN0614.

Het team speculeerde niet over de oorsprong van SARS-CoV-2, dat verband houdt met het SARS-CoV-1-virus dat de SARS-uitbraak van 2002-2004 veroorzaakte.

Er zijn al aanwijzingen dat SARS-CoV-2 is ontstaan ​​in hoefijzervleermuizen, hoewel het waarschijnlijk is dat het virus op mensen is overgegaan via schubdieren, een geschubd zoogdier dat vaak wordt verward met een reptiel.

SARS-CoV-2 heeft waarschijnlijk zijn voorouderlijke oorsprong in een vleermuissoort, maar heeft mogelijk de mens bereikt via een intermediaire soort, zoals schubdieren - een geschubd zoogdier dat vaak wordt verward met een reptiel (foto)

SARS-CoV-2 heeft waarschijnlijk zijn voorouderlijke oorsprong in een vleermuissoort, maar heeft mogelijk de mens bereikt via een intermediaire soort, zoals schubdieren - een geschubd zoogdier dat vaak wordt verward met een reptiel (foto)

SARS-CoV-2 heeft waarschijnlijk zijn voorouderlijke oorsprong in een vleermuissoort, maar heeft mogelijk de mens bereikt via een intermediaire soort, zoals pangolins – een geschubd zoogdier dat vaak wordt verward met een reptiel (foto)

Evenzo wordt aangenomen dat de dodelijke uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika tussen 2013 en 2016 het gevolg was van vleermuizen.

Yunnan, de regio die door de nieuwe studie wordt geïdentificeerd, is ook de thuisbasis van schubdieren, die in China als voedsel worden geconsumeerd en ook in de traditionele geneeskunde worden gebruikt.

Volgens een studie uit 2021 in het tijdschrift Science of the Total Environment is het mogelijk dat het virus van vleermuizen is overgesprongen op Sunda-schubdieren en gemaskerde palmcivits in Yunnan.

Ze werden vervolgens gevangen genomen en vervoerd naar een markt voor wilde dieren in Wuhan, meer dan 2000 kilometer verderop, waar de eerste uitbraken van Covid plaatsvonden.

SARS WERD VOOR HET EERST GEÏDENTIFICEERD IN CHINA IN 2002

Ernstig acuut respiratoir syndroom wordt veroorzaakt door het SARS-coronavirus, bekend als SARS CoV.

Coronavirussen veroorzaken vaak infecties bij zowel mens als dier.

Er zijn twee uitbraken geweest, die resulteerden in een zeer besmettelijke en potentieel levensbedreigende vorm van longontsteking.

Beide vonden plaats tussen 2002 en 2004. Sinds 2004 zijn er nergens ter wereld gevallen van SARS meer gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijft landen over de hele wereld controleren op ongewone ziekteactiviteit.

Waar is het ontstaan?

In China in 2002. Er wordt gedacht dat een stam van het coronavirus die gewoonlijk alleen bij kleine zoogdieren wordt aangetroffen, is gemuteerd, waardoor het mensen kon infecteren.

De SARS-infectie verspreidde zich snel vanuit China naar andere Aziatische landen. Er waren ook een klein aantal gevallen in verschillende andere landen, waaronder vier in het VK, plus een aanzienlijke uitbraak in Toronto, Canada.

De SARS-pandemie werd uiteindelijk onder controle gebracht in juli 2003, na een beleid om mensen die ervan verdacht werden de aandoening te hebben te isoleren en alle passagiers die per vliegtuig vanuit de getroffen landen reisden te screenen op tekenen van de infectie.

Tijdens de infectieperiode waren er 8.098 gemelde gevallen van SARS en 775 sterfgevallen. Dit betekent dat het virus ongeveer één op de tien mensen doodde die besmet waren.

Mensen ouder dan 65 jaar liepen een bijzonder risico, met meer dan de helft van degenen die stierven aan de infectie in deze leeftijdsgroep.

In 2004 was er nog een kleinere SARS-uitbraak die verband hield met een medisch laboratorium in China.

Men dacht dat het het resultaat was van iemand die in direct contact kwam met een monster van het SARS-virus, in plaats van dat het werd veroorzaakt door overdracht van dier op mens of mens op mens.

Hoe verspreidt het zich?

In kleine druppeltjes speeksel die door een besmette persoon in de lucht worden gehoest of geniest. Als iemand anders de druppeltjes inademt, kunnen ze besmet raken.

SARS kan ook indirect worden verspreid als een besmet persoon met ongewassen handen oppervlakken zoals deurklinken aanraakt.

Iemand die hetzelfde oppervlak aanraakt, kan ook besmet raken. Het virus kan ook worden verspreid via de ontlasting van een besmette persoon.

Als ze bijvoorbeeld hun handen niet goed wassen na toiletbezoek, kunnen ze de infectie doorgeven aan anderen.

Symptomen van SARS

SARS heeft griepachtige symptomen die meestal twee tot zeven dagen na infectie beginnen. Soms kan de tijd tussen het in contact komen met het virus en het begin van de symptomen (incubatietijd) oplopen tot 10 dagen.

De symptomen van SARS zijn onder meer:

 • een hoge temperatuur (koorts)
 • extreme vermoeidheid (moeheid)
 • hoofdpijn
 • rillingen
 • spierpijn
 • verlies van eetlust
 • diarree

Na deze symptomen begint de infectie uw longen en luchtwegen (ademhalingssysteem) aan te tasten, wat leidt tot aanvullende symptomen, zoals:

 • een droge hoest
 • ademhalingsproblemen
 • een toenemend gebrek aan zuurstof in het bloed, wat in de meest ernstige gevallen fataal kan zijn

Behandeling voor SARS

Er is momenteel geen remedie voor SARS, maar er wordt onderzoek gedaan naar een vaccin.

Een persoon die ervan verdacht wordt SARS te hebben, moet onmiddellijk in het ziekenhuis worden opgenomen en onder nauwlettend toezicht in isolatie worden gehouden.

De behandeling is voornamelijk ondersteunend en kan bestaan ​​uit:

 • helpen bij het ademen met behulp van een beademingsapparaat om zuurstof toe te dienen
 • antibiotica om bacteriën te behandelen die longontsteking veroorzaken
 • antivirale medicijnen
 • hoge doses steroïden om zwelling in de longen te verminderen

Er is niet veel wetenschappelijk bewijs om aan te tonen dat deze behandelingen effectief zijn. Het is bekend dat het antivirale geneesmiddel ribavirine niet effectief is bij de behandeling van SARS.

Bron: GGZ

Leave A Reply

Your email address will not be published.